Tutvustus

Omame üle 15 aasta pikkust kogemust erinevate ehitusgeodeetiliste tööde teostamisel. 2018 aasta sügisel otsustasime asutada oma ettevõtte               Rae Geodeesia OÜ

Rae Geodeesia tegeleb ehitusgeodeetiliste uuringutega, teegeodeesiaga, hoonete ehitusgeodeesia ning insenertehniliste geodeetiliste töödega. Teostusmõõdistused, kontrollmõõdistused, 3d mudelid, laserskaneerimine ja fotogrammmeetrilised tööd on meie igapäevatöö. Koostame teile isikliku kasutusõiguse (servituudi) plaane, aitame koostada teostusdokumentasiooni kasutusloa taotlemiseks ja aitame suhtlemisel vastavate ametkondadega. Laialdane koostööpartnerite võrgustik võimaldab meil pakkuda Teile ka töid, mida me otseselt ise ei teosta, nagu näiteks geoloogilised uuringud, projekteerimine ja katastritööd.

Täpsem ülevaade meie teostatavatest geodeetilistest töödest ja teostatud projektidest tuleb siia lehele kodulehe valmides.